Category Archives: Uncategorized

  • Posted on 09/05/2016 by admin in Uncategorized.

    • изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти; • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики; • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради; • сертифициране на сгради за енергийна ефективност; • обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; • проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в […]

    Continue Reading...
    23 653 Comments.