Програми

В настоящият програмен период 2014-2020 г. „Глобал Техно Консулт ЕООД“ работи по следните оперативни програми: „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, Програма за развитие на селските райони и Програмите по европейското териториално сътрудничество.

Дейности

• изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти; • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики; • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради; • сертифициране на сгради за енергийна ефективност; • обследване за енергийна ефективност на промишлени системи; • проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.

Клиенти

Основни клиенти на „Глобал Техно Консулт ЕООД“ са компании за добив и производство на инертни материали и производство на асфалт и асфалтови смеси. Сред тях са и предприятия от различни области на производството – шивашки, металургични, химически и др., както и собственици на сгради с различно предназначение – медицински центрове, хотели, дружества с търговска дейност и др.

Контакти

гр. София, ул. ”Рачо Димчев” 8 tel/fax: +35929818522 mob: +359894698048 e-mail: ecoglobe@abv.bg office@ecoglobe-bg.com

Latest From The Blog

 • • изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти;
  • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики;
  • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради;
  • сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
  • проверка […]

  Continue Reading →

Our Customer Love Us

Read the reviews of some of our Customers.

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Robin Chang

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Rown Wiesly

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Jex Polack